Nhà thép tiền chế

Hotline: 0913 991299 - Email: admin@trunglam.vn
Chọn Skin Color:
TIN TỨC Công Ty Trung Lâm
Công Ty Trung Lâm
Cường độ tiêu chuẩn và cường độ tính toán

 Cường độ tiêu chuẩn là đặc trưng cơ bản của vật liệu được qui định trong các tiêu chuẩn thiết kế kết cấu

Tổng Quan

CHƯƠNG 3 : TỔNG QUAN

Sự làm việc của thép khi ứng suất phân bố không đều-ứng suất tập trung

 Khi kéo mẫu thẳng, nhẵn, ứng suất phân bố trên tiết diện là đều, quỹ đạo ứng suất chính là đường thẳng.

 

2.3.3.	Sự làm việc của thép trong trạng thái ứng suất phức tạp

 2.3.3. Sự làm việc của thép trong trạng thái ứng suất phức tạp

SỰ LÀM VIỆC CỦA THÉP KHI CHỊU TẢI TRỌNG

SỰ LÀM VIỆC CỦA THÉP KHI CHỊU TẢI TRỌNG

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA THÉP

 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA THÉP

Đặc tính chung của kết cấu thép

Thép là tên một hợp kim được tạo ra trong quá trình nung chảy giữa thành phần chính là sắt (Fe) với một hàm lượng carbon (C) không chiếm quá 2,5% theo trọng lượng

 

 

 
YÊU CẦU ĐỐI VỚI KẾT CẤU THÉP

YÊU CẦU ĐỐI VỚI KẾT CẤU THÉP Đây là yêu cầu chính, không chỉ riêng cho kết cấu thép - công trình cần phù hợp mục đích sử dụng bình thường với yêu cầu đề ra với chi phí hợp lý tương ứng, được xác định

   

 

 

ỨNG DỤNG KẾT CẤU THÉP,công ty nhà thép tiền chế,

Thiết kế, chế tạo và dựng lắp cho mỗi loại công trình nhất định. Do đó phải tiêu chuẩn hoá trong việc thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết và chế tạo, phải ứng dụng máy tính trong thiết kế và sản xuất

 

Đối Tác
Copyright 2016 © Trunglam. Design By Vihan