Nhà thép tiền chế

Hotline: 0913 385 959 - Email: admin@trunglam.vn
Chọn Skin Color:
Liên hệ
Liên hệ
THÔNG TIN PHÒNG THU MUA

THÔNG TIN PHÒNG THU MUA - NHÀ THÉP TRUNG LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM

Địa Chỉ: 25 Đường số 8 - Phường Long Trường - Quận 9 - TP HCM

Phòng Thu Mua: 0908116299 (Ms:hướng)

Email: ngochuong@trunglam.vn || nhatheptrunglam@gmail.com

Website: www.trunglam.vn || http://trunglamdecor.com.vn
 

 

THÔNG TIN PHÒNG THIẾT KẾ

THÔNG TIN PHÒNG THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM

Địa Chỉ: 25 Đường số 8 - Phường Long Trường - Quận 9 - TP HCM

Tư vấn Thiết Kế: 0913991299 (Mr. Lâm)
Email: levanlam@trunglam.vn || nhatheptrunglam@gmail.com
 

Website: www.trunglam.vn || www.trunglamdecor.com.vn

 

 

Phòng Dự Án  Công Ty Trung Lâm

THÔNG TIN PHÒNG DỰ ÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM

Địa Chỉ: 25 Đường số 8 - Phường Long Trường - Quận 9 - TP HCM

Dự Toán Báo Gía: 0913385959

Email: admin@trunglam.vn

https://trunglam.vn || http://trunglamdecor.com.vn

 

 

Đối Tác

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM
 Số 25 Đường số 8, P. Long Trường, TP. Thủ Đức, TP HCM

 Tư Vấn Thiết Kế: 0913 99 12 99 Mr: Lâm
 phongduan@trunglam.vn,nhatheptrunglam@gmail.com

trunglam.vn

Copyright 2016 © Trunglam. Design By Vihan