Nhà thép tiền chế

Hotline: 0913 991299 - Email: admin@trunglam.vn
Chọn Skin Color:
Liên hệ
Liên hệ
THÔNG TIN PHÒNG THU MUA

THÔNG TIN PHÒNG THU MUA - NHÀ THÉP TRUNG LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM

Địa Chỉ: 25 Đường số 8 - Phường Long Trường - Quận 9 - TP HCM

Phòng Thu Mua: 0908116299 (Ms:hướng)

Email: ngochuong@trunglam.vn || nhatheptrunglam@gmail.com

Website: www.trunglam.vn || http://trunglam.com.vn
 

 

THÔNG TIN PHÒNG THIẾT KẾ

THÔNG TIN PHÒNG THIẾT KẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM

Địa Chỉ: 25 Đường số 8 - Phường Long Trường - Quận 9 - TP HCM

Tư vấn Thiết Kế: 0913991299 (Mr. Lâm)
Email: levanlam@trunglam.vn || nhatheptrunglam@gmail.com
 

Website: www.trunglam.vn || www.trunglamdecor.com.vn

 

 

Phòng Dự Án  Công Ty Trung Lâm

THÔNG TIN PHÒNG DỰ ÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM

Địa Chỉ: 25 Đường số 8 - Phường Long Trường - Quận 9 - TP HCM

Dự Toán Báo Gía: 0913 38 59 59

Email: phongduan@trunglam.vn

http:trunglam.vn   trunglam.com.vn

 

 

Đối Tác
Copyright 2016 © Trunglam. Design By Vihan