Nhà thép tiền chế

Hotline: 0913 991299 - Email: admin@trunglam.vn
Chọn Skin Color:
Liên hệ PHÒNG THU MUA
THÔNG TIN PHÒNG THU MUA

THÔNG TIN PHÒNG THU MUA - NHÀ THÉP TRUNG LÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM

Địa Chỉ: 25 Đường số 8 - Phường Long Trường - Quận 9 - TP HCM

Phòng Thu Mua: 0908116299 (Ms:hướng)

Email: ngochuong@trunglam.vn || nhatheptrunglam@gmail.com

Website: www.trunglam.vn || http://trunglam.com.vn
 

 

 

 _PRINTER  _SAVE  _FRIEND
Đối Tác
Copyright 2016 © Trunglam. Design By Vihan