Nhà thép tiền chế

Hotline: 0913 99 12 99 - Email: phongduan@trunglam.vn
Chọn Skin Color:
TIN TỨC Thông Tin Truyền Thông
Lợi nhuận thép Tây Bắc Âu giảm trong tháng 12 và Q4

 Các nhà máy thép sản xuất cuộn cán nóng Tây Bắc Âu đã thấy biên lợi nhuận giảm đáng kể trong quý 4 năm 2018, thu hẹp xuống mức thấp nhất kể từ quý 3 năm 2017.

Tháng 12 năm 2018 cũng chứng kiến ​​tỷ suất lợi nhuận tiếp tục giảm, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2018. Việc thu hẹp lợi nhuận là do nguyên liệu thô bao gồm quặng sắt và than cốc có giá mạnh trong tháng 12.

Theo phân tích Platts, tỷ suất lợi nhuận của HRC ở Tây Bắc Âu đã giảm xuống còn 267,53 USD/ tấn trong tháng 12 so với mức 283,23 USD/tấn trong tháng 11, trong khi tỷ suất lợi nhuận quý 4 giảm xuống 283,94 USD/tấn từ mức 324,26 USD/tấn trong quý 3.

Tỷ suất lợi nhuận quý 4 được chứng minh là thấp nhất trong năm, giảm xuống dưới mức lợi nhuận Q1 là 288,27 USD/tấn. Bản thân tháng 12 là tháng thứ tư liên tiếp có lợi nhuận giảm, với xu hướng bắt đầu vào tháng 9. Các tháng mùa hè đã chứng kiến ​​phạm lợi nhuận ước tính dao động trong khoảng từ 332 USD/tấn vào tháng 4 và 328 USD/tấn vào tháng 8, một số khoảng cách so với các mức được thấy trong tháng 9.

Việc tiếp tục siết chặt lợi nhuận diễn ra khi giá HRC đã không thể phục hồi từ đà giảm đã trải qua kể từ tháng 9, có sự ổn định trong tháng 12 nhưng vẫn giảm nhẹ. Tuy nhiên, các nguyên liệu thô đã chứng kiến ​​giá tăng trong tháng 12, đẩy tỷ suất lợi nhuận xuống mức hẹp nhất kể từ tháng 1, theo ước tính dựa trên việc sử dụng của một loạt các sản phẩm quặng sắt, than cốc và phế cùng với mức giá HRC trên cơ sở Ruhr.

Đầu vào quặng sắt với hỗn hợp 62% Fe fines (20%) và 65% Fe fines (30%), lump (20%) và pellet (30%), phản ánh sự ưu tiên của các nhà máy đối với quặng cao cấp hơn để tạo ra tỷ lệ cao hơn của gang thỏi và giảm chi phí môi trường.

Lò sử dụng khối lượng quặng lump cao hơn có lợi nhuận mạnh hơn. Ảnh hưởng này lên mức tiêu thụ than đá, PCI injection cũng như hàm lượng quặng sắt không được bao gồm.

Như trường hợp vào tháng 11, các lò sử dụng tỷ lệ quặng lump lớn hơn trong hỗn hợp đầu vào tiếp tục chứng kiến ​​tỷ suất lợi nhuận cao hơn 0,4%/tấn hoặc khoảng 1,10 USD/tấn cho mỗi 1 điểm phần trăm của quặng lump trong hỗn hợp.

Theo các tính toán của Platts, các nhà máy thép sử dụng tỷ lệ đầu vào 40% lump và 10% pellet có cùng thành phần quặng fine sẽ có biên lợi nhuận ban đầu là 278,55 USD/tấn trong tháng 12.

Đây là sự thu hẹp chênh lệch biên độ giữa hai tỷ lệ đầu vào là 40% lump và 10% pellet và 20% lump và 30% pellet trong tháng 12 - tiếp tục hiển thị việc khuyến khích sử dụng lump thay cho pellet khi có thể tùy thuộc vào chất lượng, nguồn cung và lý do môi trường.

HRC sản phẩm cuối tiếp tục giảm trong tháng 12, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với các tháng trước. HRC tây bắc châu Âu đã giảm gần 4% giá trị trong tháng xuống mức giá thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2017. Đây là một câu chuyện tương tự ở miền nam châu Âu, nơi giá HRC tiếp tục giảm liên tục trong suốt tháng 12.

Sự chênh lệch giữa tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy phía bắc và phía nam châu Âu đã thu hẹp xuống còn 49,35 USD/tấn trong tháng 12 từ mức 57,38 USD/tấn trong tháng 11, mức chênh lệch rộng nhất trong năm nay. Thu hẹp nhẹ là do lợi nhuận của các nhà máy ở Nam Âu giảm ít hơn đáng kể so với các nhà máy phía bắc cho đến tháng 12. Tuy nhiên, ở mức 49,35 USD/tấn, mức chênh lệch mở rộng hơn đáng kể so với mức 14,61 USD/tấn vào tháng 1 năm 2018.

Nguyên liệu thô được chuyển đến Rotterdam đã có một quý thứ tư ổn định, với than luyện kim luôn có giá cao hơn so với những gì được thấy trong suốt mùa hè.

Quặng sắt cũng được hưởng quý 4 mạnh hơn quý 2 và quý 3 mặc dù đã trải qua sự sụt giảm vào cuối tháng 11. Cả hai lump sắt và mid-range fines đã phục hồi từ mức giảm vào cuối tháng 11, tăng liên tục trong suốt tháng 12.

Nguồn: satthep.netCác nhà máy thép sản xuất cuộn cán nóng Tây Bắc Âu đã thấy biên lợi nhuận giảm đáng kể trong quý 4 năm 2018, thu hẹp xuống mức thấp nhất kể từ quý 3 năm 2017.

Tháng 12 năm 2018 cũng chứng kiến ​​tỷ suất lợi nhuận tiếp tục giảm, giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm 2018. Việc thu hẹp lợi nhuận là do nguyên liệu thô bao gồm quặng sắt và than cốc có giá mạnh trong tháng 12.

Theo phân tích Platts, tỷ suất lợi nhuận của HRC ở Tây Bắc Âu đã giảm xuống còn 267,53 USD/ tấn trong tháng 12 so với mức 283,23 USD/tấn trong tháng 11, trong khi tỷ suất lợi nhuận quý 4 giảm xuống 283,94 USD/tấn từ mức 324,26 USD/tấn trong quý 3.

Tỷ suất lợi nhuận quý 4 được chứng minh là thấp nhất trong năm, giảm xuống dưới mức lợi nhuận Q1 là 288,27 USD/tấn. Bản thân tháng 12 là tháng thứ tư liên tiếp có lợi nhuận giảm, với xu hướng bắt đầu vào tháng 9. Các tháng mùa hè đã chứng kiến ​​phạm lợi nhuận ước tính dao động trong khoảng từ 332 USD/tấn vào tháng 4 và 328 USD/tấn vào tháng 8, một số khoảng cách so với các mức được thấy trong tháng 9.

Việc tiếp tục siết chặt lợi nhuận diễn ra khi giá HRC đã không thể phục hồi từ đà giảm đã trải qua kể từ tháng 9, có sự ổn định trong tháng 12 nhưng vẫn giảm nhẹ. Tuy nhiên, các nguyên liệu thô đã chứng kiến ​​giá tăng trong tháng 12, đẩy tỷ suất lợi nhuận xuống mức hẹp nhất kể từ tháng 1, theo ước tính dựa trên việc sử dụng của một loạt các sản phẩm quặng sắt, than cốc và phế cùng với mức giá HRC trên cơ sở Ruhr.

Đầu vào quặng sắt với hỗn hợp 62% Fe fines (20%) và 65% Fe fines (30%), lump (20%) và pellet (30%), phản ánh sự ưu tiên của các nhà máy đối với quặng cao cấp hơn để tạo ra tỷ lệ cao hơn của gang thỏi và giảm chi phí môi trường.

Lò sử dụng khối lượng quặng lump cao hơn có lợi nhuận mạnh hơn. Ảnh hưởng này lên mức tiêu thụ than đá, PCI injection cũng như hàm lượng quặng sắt không được bao gồm.

Như trường hợp vào tháng 11, các lò sử dụng tỷ lệ quặng lump lớn hơn trong hỗn hợp đầu vào tiếp tục chứng kiến ​​tỷ suất lợi nhuận cao hơn 0,4%/tấn hoặc khoảng 1,10 USD/tấn cho mỗi 1 điểm phần trăm của quặng lump trong hỗn hợp.

Theo các tính toán của Platts, các nhà máy thép sử dụng tỷ lệ đầu vào 40% lump và 10% pellet có cùng thành phần quặng fine sẽ có biên lợi nhuận ban đầu là 278,55 USD/tấn trong tháng 12.

Đây là sự thu hẹp chênh lệch biên độ giữa hai tỷ lệ đầu vào là 40% lump và 10% pellet và 20% lump và 30% pellet trong tháng 12 - tiếp tục hiển thị việc khuyến khích sử dụng lump thay cho pellet khi có thể tùy thuộc vào chất lượng, nguồn cung và lý do môi trường.

HRC sản phẩm cuối tiếp tục giảm trong tháng 12, mặc dù với tốc độ chậm hơn so với các tháng trước. HRC tây bắc châu Âu đã giảm gần 4% giá trị trong tháng xuống mức giá thấp nhất kể từ tháng 8 năm 2017. Đây là một câu chuyện tương tự ở miền nam châu Âu, nơi giá HRC tiếp tục giảm liên tục trong suốt tháng 12.

Sự chênh lệch giữa tỷ suất lợi nhuận của các nhà máy phía bắc và phía nam châu Âu đã thu hẹp xuống còn 49,35 USD/tấn trong tháng 12 từ mức 57,38 USD/tấn trong tháng 11, mức chênh lệch rộng nhất trong năm nay. Thu hẹp nhẹ là do lợi nhuận của các nhà máy ở Nam Âu giảm ít hơn đáng kể so với các nhà máy phía bắc cho đến tháng 12. Tuy nhiên, ở mức 49,35 USD/tấn, mức chênh lệch mở rộng hơn đáng kể so với mức 14,61 USD/tấn vào tháng 1 năm 2018.

Nguyên liệu thô được chuyển đến Rotterdam đã có một quý thứ tư ổn định, với than luyện kim luôn có giá cao hơn so với những gì được thấy trong suốt mùa hè.

Quặng sắt cũng được hưởng quý 4 mạnh hơn quý 2 và quý 3 mặc dù đã trải qua sự sụt giảm vào cuối tháng 11. Cả hai lump sắt và mid-range fines đã phục hồi từ mức giảm vào cuối tháng 11, tăng liên tục trong suốt tháng 12.

Nguồn: satthep.net

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Đối Tác

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG LÂM 

 

Địa Chỉ: 21/20 Đường  9, Khu Phố Tam Đa, P. Long Trường, Q. 9, TP HCM
ĐC nhà máy: Số 25 Đường số 8, P. Long Trường, Q. 9, TP HCM

 

Điện thoại:      (08)222 99 899

Fax:                (028) 62 55 49 99

Email: phongduan@trunglam.vn

Tư vấn kết cấu thép : 0913 99 12 99 ( Mr: Lâm )

Copyright 2016 © Trunglam. Design By Vihan