Nhà thép tiền chế

Hotline: 0913 991299 - Email: admin@trunglam.vn
Chọn Skin Color:
Dự án tiêu biểu

DỰ ÁN CỤC DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC TÂY NAM BỘ GIAI ĐOẠN 2 NĂM 2022

 Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Nhà Thép Trung Lâm, giới thiệu đến chủ đầu tư công trình Cục Dự Trữ Nhà Nước Tây Nam Bộ

 “Rút ngắn rào cản thời gian cho mọi công trình "
Đó chính là mục tiêu và định hướng phát triển của công ty Trung Lâm: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Nhà Thép Trung Lâm, giới thiệu đến chủ đầu tư công trình Cục Dự Trữ Nhà Nước Tây Nam Bộ Giai Đoạn 2
Nhà thép Trung Lâm cập nhật tiến độ công trình liên tục..., mỗi khi kết thúc từng hạng mục & bắt đầu chuyển sang hạng mục kế tiếp. Điều này giúp khách hàng chủ động thông tin về tiến độ công trình, cũng như sự minh bạch trong quá trình thi công trình nhà thép.
Và khi nhà thép Trung Lâm thi công các công trình nhà thép luôn luôn đặt sứ mệnh: "Rút ngắn rào cản thời gian cho mọi công trình"
Công trình: Cục Dự Trữ Nhà Nước Tây Nam Bộ Giai Đoạn 2
Chủ đầu tư: Cục Dự Trữ Nhà Nước Khu Vực Nam Tây Nguyên
Nhà thầu thi công: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Trung Lâm
Địa chỉ công trình: Xã Đăk Ha, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đăk Nông
Quy mô: 1260m2

 

Gia công Kết Cấu Thép

Lắp Dựng Kết Cấu Thép

 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email
Đối Tác
Copyright 2016 © Trunglam. Design By Vihan